REKLAMACJE

Jeżeli kupiony towar ma wadę, mają Państwo prawo do jego zareklamowania.

Gwarancja

Sposób zgłoszenia reklamacji z gwarancji

Zgłoszenia reklamacyjnego w ramach gwarancji mogą Państwo dokonać w Autoryzowanym Serwisie Producenta bądź za pośrednictwem naszego sklepu.

Zgłoszenie w Autoryzowanym Serwisie Producenta

Zgłoszenie w Autoryzowanym Serwisie Producenta jest zwykle najszybszym sposobem usunięcia usterki.

Procedura postępowania oraz dane kontaktowe serwisu (numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz dane siedziby) są wskazane na karcie gwarancyjnej, która została dołączona do towaru. Dane Autoryzowanych Serwisów można również odnaleźć w Internecie na stronach Producentów. W przypadku kontaktu z Autoryzowanym Serwisem Producenta prosimy postępować zgodnie z udzielanymi przez pracownika serwisu instrukcjami.

Reklamacja za pośrednictwem sklepu

Zgłoszenie żądania naprawy w ramach gwarancji jest również możliwe za pośrednictwem naszego sklepu. W takim wypadku prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres sklep@loboexpert.pl (potwierdzeniem prawidłowego zgłoszenia, będzie otrzymanie informacji zwrotnej z numerem nadanej reklamacji). Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia prosimy o podanie terminu, adresu i nr telefonu dla kuriera w celu umówienia kuriera po odbiór reklamowanego towaru.

Ważne! Skierowanie żądania naprawy w ramach gwarancji za pośrednictwem naszego sklepu może wydłużyć proces jej rozpatrzenia o 4-6 dni, gdyż w takim wypadku konieczne jest nawiązanie kontaktu pomiędzy sklepem a Autoryzowanym Serwisem Producenta dopiero po otrzymaniu przez nasz sklep towaru.

Odsyłając uszkodzony towar, jesteście Państwo zobowiązani do odpowiedniego przygotowania go do transportu. Do przesyłki należy dołączyć oryginał lub kopię dowodu zakupu, kartę gwarancyjną, a jeżeli produkt został zarejestrowany także certyfikat.

W przypadku, gdy towar jest odbierany przez kuriera w ramach usługi zamówionej za pośrednictwem naszego sklepu oraz okaże się, że żądanie jest niezasadne (usterka nie jest objęta gwarancją), zostaną Państwo obciążeni kosztami transportu, zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie Koszty przesyłki.

Warunki gwarancji określa Producent lub Dystrybutor towaru, dlatego nasz sklep nie ponosi odpowiedzialności za treść zobowiązań Producenta lub Dystrybutora.

RĘKOJMIA

Sposób zgłoszenia reklamacji z rękojmi

Zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi można dokonać poprzez kontakt z naszym sklepem. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres:sklep@loboexpert.pl (potwierdzeniem prawidłowego zgłoszenia, będzie otrzymanie informacji zwrotnej z numerem nadanej reklamacji). Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia prosimy o wysłanie towaru na niżej wskazany adres (umożliwiamy także zamówienie usługi kurierskiej za pośrednictwem naszego sklepu):

Ważne! Odsyłając produkt, jesteście Państwo zobowiązani do odpowiedniego przygotowania go do transportu. Do przesyłki proszę dołączyć kopie dowodu zakupu oraz wypełniony formularz reklamacyjny z zaznaczeniem żądanej formy reklamacji: „rękojmia” i określeniem oczekiwań co do usunięcia wady: naprawa, wymiana na produkt wolny od wad, obniżenie ceny, zwrot środków.

Jeżeli Państwa reklamacja zostanie uznana za zasadną, zwrócimy Państwu koszty transportu związane z odesłaniem reklamowanego towaru do naszego magazynu, nie wyższe jednak niż koszty oferowanej przez nasz sklep przesyłki kurierskiej.

UPRAWNIENIA KONSUMENTÓW

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa stanowi uprawnienie pozwalające na sprawdzenie dostarczonego towaru oraz jego ewentualny zwrot w przewidzianym prawem terminie bez podawania przyczyny.

Ważne! Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przysługuje tylko kupującemu będącemu konsumentem, a więc osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą.

Kupującym będącym przedsiębiorcami, nabywającymi towar w ramach prowadzonej działalności nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy można wykonać w terminie 14 dni. Termin ten jest liczony od momentu odebrania przesyłki. Odstąpienia od umowy można dokonać poprzez przesłanie oświadczenia na adres sklepu sklep@loboexpert.pl.  Wzór oświadczenia dostępny po kontakcie mailowym.

Konsument jest zobowiązany do pokrycia wszystkich bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania do sklepu).

Sklep zobowiązuje się do zwrotu kwoty równowartości zakupionego towaru w ciągu 7 dni od otrzymania i potwierdzenia zgodności przesyłki.

W celu przyspieszenia rozpatrzenia w ramach odstąpienia od umowy i bezpieczeństwa (ubezpieczenie przesyłki) proponujemy skorzystanie z usług naszego kuriera (cennik dostępny na stronie  Koszty przesyłki). W takim przypadku, prosimy o podanie tego faktu w zgłoszeniu wysłanym na adres sklep@loboexpert.pl z podaniem adresu dla Kuriera, z którego będzie mógł odebrać przygotowaną przesyłkę. Jeżeli Państwa zgłoszenie okaże się być niezasadne, zostaną Państwo obciążeni kosztami tego transportu.

Ważne! Jeżeli decydują się Państwo na zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy, prosimy o wskazanie tej okoliczności już podczas składania reklamacji.